Struktura

Struktura

W skład UCTI wchodzą następujące zespoły:

Zespół ds. Infrastruktury Teletechnicznej i Systemów Sieciowych

Odpowiada za utrzymanie infrastruktury sieciowej na kampusach Politechniki Koszalińskiej oraz zarządza komunikacją z podmiotami zewnętrznymi, którym świadczy usługi dostępu do sieci Internet.

Zespół ds. Systemów Zarządzania Uczelnią

Odpowiada za zarządzanie oprogramowaniem w dyspozycji Politechniki Koszalińskiej oraz modernizację sprzętu i oprogramowania.

Zespół ds. Bieżącej Obsługi Technicznej

Odpowiada za utrzymanie technicznej infrastruktury Politechniki Koszalińskiej oraz jego zadaniem jest również obsługa zdarzeń bieżących pierwszej linii.