O nas

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Koszalińskiej (UCTI PK) jest wchodzącą w struktury administracji uczelni jednostką odpowiedzialną za budowę i zarządzanie infrastrukturą informatyczną na terenie Politechniki Koszalińskiej. Zajmuje się bezpośrednio utrzymaniem ciągłości ruchu w sieci, wdrażaniem oprogramowania oraz nadzorowaniem i modernizacją sprzętu informatycznego i oprogramowania na terenie Politechniki Koszalińskiej. Ponadto zajmuje się dostarczaniem usług dla podmiotów zewnętrznych, m.in. szerokopasmowego dostępu do Internetu i hostingiem.