Kontakt

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Koszalińskiej

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Koszalińskiej (UCTI PK) jest wchodzącą w struktury administracji uczelni jednostką odpowiedzialną za budowę i zarządzanie infrastrukturą informatyczną na terenie Politechniki Koszalińskiej. Zajmuje się bezpośrednio utrzymaniem ciągłości ruchu w sieci, wdrażaniem oprogramowania oraz nadzorowaniem i modernizacją sprzętu informatycznego i oprogramowania na terenie Politechniki Koszalińskiej. Ponadto zajmuje się dostarczaniem usług dla podmiotów zewnętrznych, m.in. szerokopasmowego dostępu do Internetu i hostingiem.

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel.: (94) 348-6868
fax: (94) 348-6808
e-mail: ucti@tu.koszalin.pl

Kierownik

 • mgr inż. Andrzej Antosz

pok. 109-2D
tel. (94) 348-6858

Zespół ds. Infrastruktury Systemów Sieciowych

Odpowiada za utrzymanie infrastruktury sieciowej na kampusach Politechniki Koszalińskiej oraz zarządza komunikacją z podmiotami zewnętrznymi, którym świadczy usługi dostępu do sieci Internet

 • inż. Kamil Gawroński
 • inż. Bartosz Gaj
 • inż. Miłosz Pawłowski

pok. 1D
tel. (94) 348-6848

Zespół ds. Bieżącej Obsługi Technicznej

Odpowiada za utrzymanie technicznej infrastruktury Politechniki Koszalińskiej oraz jego zadaniem jest również obsługa zdarzeń bieżących pierwszej linii.

 • mgr inż. Andrzej Szałas
 • mgr inż. Rafał Jankowski
 • inż. Michał Gasper
 • inż. Krystian Plichta

pok. 109-3D
tel. (94) 348-6868

Zespół ds. Systemów Zarządzania Uczelnią

Odpowiada za zarządzanie oprogramowaniem w dyspozycji Politechniki Koszalińskiej oraz modernizację sprzętu i oprogramowania.

 • mgr inż. Kamil Dowgielewicz
 • mgr inż. Krzysztof Dembowski
 • inż. Rafał Woźniak

pok. 109-4D
tel. (94) 348-6868

Studio HD PLATON

 • mgr Roman Barcikowski
 • Piotr Pawłowski
 • Jacek Więckowski
 • Paweł Spisak

pok 2-1D
tel. (94) 348-6860
e-mail: studiohd@tu.koszalin.pl