MATLAB

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych od dnia 1 listopada 2016r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Koszalińskiej.

Instalacja licencji TAH

Klucze instalacyjne

Klucze pracownicze dystrybuowane są przez administratora licencji.

Klucz studencki będzie dostępny od 14.11.2016r.

W celu otrzymania klucza pracowniczego lub studenckiego lub innych informacji o Matlabie proszę o przesłanie wiadomości na adres matlab@tu.koszalin.pl

Ważne (STUDENCI): W treści wiadomości proszę wpisać imię, nazwisko i nr indeksu.
Administratorem licencji TAH na Politechnice Koszalińskiej jest p. Andrzej Antosz 
e-mail: andrzej.antosz@tu.koszalin.pl

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji lub na jego wniosek z Działem Technicznym firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (support@ont.com.pl,      tel. 12 630 49 55).

Informacja o Licencji:

Język i środowisko programistyczne do obliczeń matematycznych i technicznych. Umożliwia gromadzenie danych, ich analizę, badanie, wizualizację. Zawiera narzędzia do modelowania i symulacji oraz integracji z C, C++, Fortranem i Java.

Skład licencji TAH w Politechnice Koszalińskiej :

Moduły podstawowe:

MATLAB,

Simulink,

Symbolic Math Toolbox

Bioinformatics Toolbox

Control System Toolbox,

Curve Fitting Toolbox,

Data Acquisition Toolbox,

DSP System Toolbox,

Image Processing Toolbox,

Instrument Control Toolbox,

Optimization Toolbox,

Signal Processing Toolbox,

Simscape Multibody,

Stateflow,

Statitics and Machine Learning Toolbox,

Simscape,

Parallel Computing Toolbox,

Simulink Control Design.

Moduły rozszerzające:

Computer Vision System Toolbox,

Database Toolbox,

Datafeed Toolbox,

Econometrics Toolbox,

Filter Design HDL Coder,

Financial Instruments Toolbox,

Financial Toolbox,

Fixed-Point Designer,

Fuzzy Logic Toolbox,

Global Optimization Toolbox,

Image Acquisition Toolbox,

MATLAB Compiler SDK,

MATLAB Coder,

MATLAB Compiler,

MATLAB Report Generator,

Model Predictive Control Toolbox,

Neural Network Toolbox,

Partial Differential Equation Toolbox,

Robotics System Toolbox,

SimBiology,

Simscape Events,

Simscape Power Systems,

Simulink 3D Animation,

Simulink Design Optimization,

Simulink Desktop Real-Time,

Simulink Real-Time,

System Identification Toolbox,

Wavelet Toolbox,

Vehicle Network Toolbox,

Vision HDL Toolbox,

Simscape Electronics,

Model -Based Calibration Toolbox,

MATLAB Distributed Computing Server,

Simulink Coder.

Użytkownicy licencji TAH mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów dydaktycznych:

Step – by – Step Guides to MATLAB and Simulink 

Przewodnik zawiera 5 rozbudowanych bloków tematycznych: MATLAB, Simulink, Signal Processing, Control System, Computation Math. Są one przeznaczone głównie dla studentów, ale mogą również stanowić uzupełnienie innych materiałów szkoleniowych.

www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/

MATLAB Courseware

Materiały te skierowane są przede wszystkim dla wykładowców, zawierają przygotowane wykłady i przykłady w programie MATLAB.

http://www.mathworks.com/academia/courseware/

Bezpłatny kurs z podstaw programu MATLAB

https://matlabacademy.mathworks.com/

Project – Based Learning (PBL) 

PBL to metoda nauczania oparta na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności. MathWorks oferuje 6 bloków tematycznych, m. in., robotyka i mechatronika, przetwarzanie obrazów. Na stronie ONT znajduje się 7 filmów instruktażowych, w jaki sposób można samodzielnie zaprojektować robota mobilnego.

http://www.ont.com.pl/rozwiazania/obszary-zastosowan/nauka-i-edukacja/

http://www.mathworks.com/academia/hardware/

MATLAB Central

Na portalu można pobrać i udostępnić bezpłatnie m-pliki, które są tworzone przez pasjonatów oprogramowania MATLAB.

www.mathworks.com/matlabcentral

Webinaria 

Webinaria opublikowane na stronie MathWorks i ONT mają zróżnicowany poziom trudności i dotyczą wielu zagadnień.

http://www.mathworks.com/videos/

http://www.ont.com.pl/do-pobrania/nagrane-webinaria/

MATLAB and Simulink Based Books 

Liczba książek na temat programu MATLAB stale rośnie. Książki polecane przez producenta maja bardzo urozmaiconą tematykę.

http://www.mathworks.com/support/books/index.html

Więcej informacji:

http://www.mathworks.com/products/matlab/